Oct 3, 2019

Ziua anunțată de sunetul Trâmbițelor

written by Vitalie Cucos

Probabil ai auzit de ZIUA TRÂMBIȚELOR sau ai citit în Biblie mai des despre trâmbițe.

Această zi face parte din cele 7 sărbători mari (care fac parte din 3 festivaluri) ale poporului lui Dumnezeu!

Ce poruncește Dumnezeu privitor la această zi?

Levitic 23:24 “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă. 25 Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.”

Deci, elementele de bază a acestei sărbători sunt:

LUNA 7, ZIUA 1

După calendarul lunar, această zi în anul 2019, este 30 septembrie. Este luna în care are loc ultimul festival poruncit de Dumnezeu. Nu este menționat scopul concret al acestei zile, dar este menționat să se facă anumite lucruri, și anume, sunet de trâmbiță, vestirea zilei de odihnă, adunare sfântă și aducerea jertfelor. Toate aceste elemente sunt valabile și pentru noi astăzi, doar că în forma lor spirituală.

ZI DE ODIHNĂ

Toate sărbătorile au acest element al odihnei. Ziua de odihnă mai este numită Sabat sau Sabaton. Sabatul este a fiecare a 7-a zi. Sabaton sunt zilele de odihnă cu ocazia acestor sărbători mari.

Importanța zilei de odihnă este de a te opri din toate lucrările tale și a-ți concentra toată atenția la Domnul. La fel Pavel menționează despre odihna sau Sabatul spiritual al Domnului în care intră cel ce alege să-și pună încrederea în Domnul.

Evrei 4:9. Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu. 10. Fiindcă cine intră în odihna Lui se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale 11. Să ne grăbim, dar, să intrăm în odihna aceasta, pentru ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă de neascultare.

VESTITĂ CU SUNET DE TRÂMBIȚE

Trâmbițele aveau câteva scopuri concrete – Adunarea poporului (Numeri 10:3), adunarea liderilor poporului (Numeri 10:4), vestirea sărbătorilor. Când Dumnezeu cheamă pe profeții Lui să întoarcă poporul la căile Sale, la fel este menționată trâmbițarea (Ieremia 4:5). Ultimile evenimente înainte de întoarcerea Domnului Isus, sunt tot anunțate prin cele 7 trâmbițe din Apocalipsa.

Apostolul Pavel spune că la cea din urmă trâmbiță va avea loc prima înviere a celor ce au murit ca și credincioși în Domnul Isus și transformarea celor ce vor fi credincioși Domnului în acel moment (1 Corinteni 15:52).

ADUNARE SFÂNTĂ

Când sunau trâmbițele, poporul știa că trebuie să se adune la ușa Cortului Înâlnirii. Acest cort cu toate elementele lui îl reprezintă pe Hristos și Împărăția Sa. Din Cort, Dumnezeu dădea toate poruncile și hotărârile Sale, la Cort se aduceau jertfele.

SĂ NU SE FACĂ LUCRĂRI DE SLUGĂ

Lucrarea de slugă în termenii noștri mai poate fi numită ca lucrul de angajat. În această zi orice lucrare dacă și era făcută, era legată de slujirea poporului lui Dumnezeu. Lucrările în această zi ar fi defocusat poporul de la importanța și valoarea pe care o avea și pe care continue să o aibă această zi.

SĂ SE ADUCĂ JERTFE MISTUITE DE FOC

Erau diferite jertfe care erau aduse. Într-un alt articol vom vorbi mai detaliat despre ele. Esența lor însă nu este în a aduce anumite animale pe altar dar să ne aducem pe noi înaintea Domnului și să ne dedicăm Lui. Romani 12:1. Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească.

CONCLUZII REFERITOARE LA ACEASTĂ ZI

Ca și celelalte sărbători, această zi este profetică, anunță despre Hristos și venirea Lui. Plus la asta este conectată cu sărbătorile care urmează, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Aplicarea cea mai bună a acestei porunci e să-ți amintești în această zi, și nu doar, că Hristos e întoarce (acesta este sunetul Trâmbiței), și își va aduna pe aleșii Săi (aceasta este adunarea) și să te pregătești în mod personal și cu biserica pentru venirea Lui.

Matei 24:30. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. 31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

 

Leave a comment

Back To Top