Sep 18, 2019

Sărbătoarea primului snop

Sărbătorile Domnului au fost date poporului Israel în pustie înainte de a intra ei în țara Canaan!

Însemnătatea lor este veșnică și este valabilă pentru poporul lui Dumnezeu în acea perioadă, și este valabilă pentru poporul lui Dumnezeu în ziua de astăzi!

De ce? Deoarece prin aceste sărbători Dumnezeu profețește planul perfect de salvare a omenirii!

SĂRBĂTOAREA PRIMULUI SNOP

Prima dată a fost sărbătorită la intrarea în țara Canaan

Levitic 23:9-10

 1. Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 2. “Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: “Când veţi intra în pământul pe care v-il dau şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru.

Respectiv această sărbătoarea nu a fost celebrată timp de 40 de ani în pustie ci doar atunci când au intrat pe pământul promis.

Timpul de sărbătorire depindea de începutul seceratului grâului

Levitic 23:10 … “Când veţi intra în pământul pe care v-il dau şi când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru.

Nu este menționat o zi fixă ca și la celelalte sărbători. Spre exemplu este porunci ca Paștele să fie în Luna 1, Ziua 14, iar sărbătoarea Corturilor în Luna 7, ziua 15. La sărbătoarea primului snop nu este menționată nici o dată.

Primul snop era adus la preot a doua zi după Sabat

Levitic 23:10-14

 1. când veţi secera semănăturile, să aduceţi preotului un snop, ca pârgă a secerişului vostru.
 2. El să legene snopul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca să fie primit: preotul să-l legene într-o parte şi într-alta, a doua zi după Sabat.
 3. În ziua când veţi legăna snopul, să aduceţi, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an fără cusur;
 4. să adăugaţi la el două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului; şi să aduceţi o jertfă de băutură de un sfert de hin de vin.
 5. Să nu mâncaţi nici pâine, nici spice prăjite sau pisate, până în ziua aceasta, când veţi aduce un dar de mâncare Dumnezeului vostru. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.

Primul snop trebuia neapărat să fie adus la preot. Până la acest moment nimeni nu avea voie să mănânce pâine sau spice din noul rod al noului an. Mai întâi de toate trebuia de adus acest snop înaintea lui Dumnezeu, să fie legănat înaintea Lui ca să fie acceptat de El. Abia apoi ei puteau să mănânce din acest nou rod.

Sărbătoarea este veșnică

Sărbătoarea nu s-a oprit cu venirea lui Hristos pe pământ. Ea s-a împlinit în Hristos. Dar esența ei este veșnică.

Elementele profetice ale sărbătorii

Primul snop – Hristos

În 1 Corinteni 15, în mare parte este scris despre prima înviere a celor ce aparțin lui Hristos și la un moment dat Pavel menționează următoarele lucruri:

1 Corinteni 15:20-23

 1. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
 2. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
 3. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
 4. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

Pavel nu la întâmplare folosește simbolurile legate de sămânță în acest capitol, deoarece anume ele și Îl reprezintă pe Hristos în mod profetic.

Primul snop adus în prima zi după Sabat – Hristos a înviat în prima zi după Sabat

Marcu 16:9… Isus, dupa ce a înviat, in dimineața zilei dintâi a saptamanii…

Hristos împlinește perfect esența aducerii primului snop, a legănării lui în fața lui Dumnezeu și a acceptării acestui snop de către Dumnezeu.

Profetic, Mielul de Paște este Hristos jertfit pentru păcatele omenirii și la fel profetic primul snop este Hristos.

În următorul articol discutăm despre semnificația celor 50 de zile după această zi a primului snop și vom descoperi ce reprezintă Sărbătoarea Cincizecimii.

 

 

 

Leave a comment

Back To Top