Sep 25, 2019

Sărbătoarea Cincizecimii

Sărbătoarea Cincizecimii sau Săptămânilor, este o Sărbătoare mare pentru poporul lui Dumnezeu și face parte din cele 3 festivaluri anuale.

Deuteronom 16:16. De trei ori pe an, toţi bărbaţii să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care-l va alege El: la sărbătoarea Azimelor, la sărbătoarea Săptămânilor şi la sărbătoarea Corturilor. Să nu se înfăţişeze cu mâinile goale înaintea Domnului.

Și ca și celelalte sărbători, este o LEGE VEȘNICĂ, adică a fost importantă atunci, este importantă azi și va fi importantă când Domnul Isus se întoarce.

Când se sărbătorește?

În a CINCIZECEA zi după Sărbătoarea Primului Snop

Levitic 23: 15 De a doua zi după Sabat, din ziua când veţi aduce snopul ca să fie legănat într-o parte şi într-alta, să număraţi şapte săptămâni întregi. 16 Să număraţi cincizeci de zile până în ziua care vine după al şaptelea Sabat; şi atunci să aduceţi Domnului un nou dar de mâncare.

Sărbătoarea Cincizecimii nu are o dată fixă așa cum au Sărbătorile Azimilor și Corturilor, dar este în a 50-a zi după ce se începe seceratul grâului. Pentru diferite țări poate să fie în timp diferit, în dependență de clima țării.

Această sărbătoare se mai numește SĂPTĂMÂNILE sau SĂRBĂTOAREA SĂPTĂMÂNILOR, din motiv că de la primul snop până la Ziua Cincizecimii sunt 7 SĂPTĂMÂNI.

Ziua de sărbătorire este după al 7-lea Sabat.

Cum se sărbătorește?

Levitic 23:17. Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte şi într-alta; să fie făcute cu două zecimi de efă din floarea făinii şi coapte cu aluat: acestea sunt cele dintâi roade pentru Domnul.

Poporul aduceau 2 pâini coapte cu aluat

Aceste pâini erau aduse din locuințele poporului. Primul snop este un simbol al Domnului Isus înviat din morți. Pe când aceste două pâini aduse de popor sunt un simbol al celor care vor avea parte de prima înviere.

1 Corinteni 15: 22. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; 23. dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.

Poporul aduceau și alte jertfe

Levitic 23:18. Afară de aceste pâini, să aduceţi ca ardere de tot Domnului şapte miei de un an fără cusur, un viţel şi doi berbeci; să adăugaţi la ei darul de mâncare şi jertfa de băutură obişnuite, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros plăcut Domnului. 19. Să aduceţi şi un ţap ca jertfă de ispăşire, şi doi miei de un an ca jertfă de mulţumire. 18. Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte şi într-alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă şi cu cei doi miei: ele să fie închinate Domnului şi să fie ale preotului.

Cei 7 miei, vițelul, cei doi berbeci, darul de mâncare și jertfa de băutură au semnificații spirituale care rămân a fi descoperite în deplinul lor înțeles.

Ceea ce cunoaștem cu siguranță este că aceste jertfe, pentru noi acum, se referă la dedicare, rugăciune, ascultare, consacrare, etc.

Pavel spune bisericii din Roma:  “Vă îndemn, dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească”. (Romani 12:1)

Era anunțată o adunare sfântă

Levitic 23:21. În aceeaşi zi, să vestiţi sărbătoarea şi să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile în care veţi locui.

Era vestită o sărbătoare și se întâlneau cu toții împreună pentru a o celebra. Sărbătoarea este profetică. Primul Snop cum a mai fost menționat este Domnul Isus înviat (1 Corinteni 15:20), primele roade sunt un simbol al celor care vor învia primii, primul rod pentru Domnul (1 Corinteni 15:22) și această adunare sfântă este un simbol al învierii comune a mai multor credincioși.

Matei 24:31. El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Toate elementele acestei sărbători sunt profetice și de importanță veșnică.

  • Primele roade (cele două pâini aduse de popor) – Cei ce vor avea parte de prima înviere;
  • Jertfele – un simbol al consacrării pentru Domnul;
  • Adunarea sfântă – un simbol al adunării poporului de către Domnul în timpul istoriei până la prima înviere.

Domnul Isus a poruncit ucenicilor Săi să nu facă nimic până nu le va fi dat Duhul Sfânt:

Faptele Apostolilor 1:4. Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, “pe care”, le-a zis El, “aţi auzit-o de la Mine.5. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

La Ziua Cincizecimii această promisiune a Domnului Isus s-a împlinit (Fapte 2:1-5). Apostolii au primit darul Duhului Sfânt, au început să vorbească în alte limbi pe care le înțelegeau cei din alte neamuri venite la această sărbătoare. Din acest moment a început ADUNAREA POPORULUI (ISRAELUL SPIRITUAL) a lui Dumnezeu prin lucrarea Duhului Sfânt. Această lucrare are loc până la venirea Domnului Isus.

Cum să celebrăm această sărbătoare astăzi?

  • Să respectăm timpul sărbătorii, adică a 50-a zi după începutul seceratului grâului;
  • Să vestim despre esența sărbătorii – Învierea lui Isus (primul snop) și învierea care urmează să fie a celor ce aparțin lui Hristos (primele roade);
  • Să ne dedicăm (rededicăm) la ascultare de Domnul Isus până va veni El.

 

 

Leave a comment

Back To Top