Biserica Doxa Deo crede că responsabilitatea de a purta de grijă celor în nevoie, fie sărac, fie orfan, fie batrân sau văduvă, o are în primul rând Biserica lui Isus Hristos.

Citind evangeliile îl găsim pe Domnul Isus împlinind nevoile spirituale și fizice a oamenilor – învățând, propovăduind, vindecând orice fel de boli și hrănindu-i pe oameni. Toate acestea lucruri Domnul Isus le făcea deoarece era plin de compasiune, milă și dragoste față de oameni.
(Matei 4:23, 9:35-36, Luca 13:22)

De asemenea Cuvântul Domnului ne învață să purtăm de grijă de cei săraci și aflați în nevoie, de vaduvă și de orfan, și să nu ne închidem inima față de ei.
(Deuteronom, 14:29, 15:11, cap.24, Iacov 1:27, 1Timotei 5.)

De aceia avem ca scop ca Biserica Doxa Deo să fie cunoscută ca o Biserică care este gata să întindă o Mână de Ajutor celor care cer ajutorulul și sunt în nevoie ca prin aceasta să dezvoltăm în noi aceleași sentimente pe care le are și Domnul Isus și să răspândim Dragostea lui Dumnezeu și în acest mod.

Ne rugăm ca în viitor să vedem că rolul de a purta de grijă celor în nevoie din societate să-l preia din nou Biserica Domnului Isus.