Misiunea
-Prin tot ce facem să aducem Glorie lui Dumnezeu (Doxa Deo).
-În dragoste Să aducem omul într-o relație de continuă creștere cu Isus Hristos.
Orice faceți să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.” Coloseni 3:23.

Viziunea
Domnul Isus să fie vestit și respectat.
Un credincios cu gândirea transformată.
Visul nostru este ca Domnul Isus Hristos să fie vestit, onorat și respecatat în societate prin cuvinte și fapte. Intenția noastră este ca să educăm creștinii să trăiască după cultura cerească care Îl readuce în centru închinării pe Domnul Isus.

Motoul nostru de bază este – Tot ce-i mai bun Domnului!
Dacă sunt Tată, unde-Mi este respectul.” Maleahi 1:6
Daţi cinste Fiului, ca să nu Se mânie şi să nu pieriţi pe calea voastră, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Ferice de toţi câţi se încred în El! “ Psalmii 2:12