Mar 9, 2019

Vestea bună a Domnului Isus

           Când Isus a început să predice și să învețe, a fost pasionat de un lucru pe care l-a vorbit cel mai mult și dorea ca discipolii Săi să fie pasionați de același lucru. Toate pildele, toate învățăturile Lui, directe sau indirecte, erau despre un lucru pe care noi, creștinii, l-am neglijat atât de mult – Împărăția lui Dumnezeu.

Întotdeauna am crezut că Vestea noastră bună este cunoștința despre mântuirea prin Hristos, nu-i așa? Și este absolut adevărat că primim mântuirea numai prin Isus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Dar, când Isus a început lucrarea Sa, El a adus Vestea Bună. Despre ce era această veste?

           ,,După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

El zicea: S-a împlinit vremea, şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” 

Marcu 1:14-15’’

          Să credeți, ce? Vestea Bună despre Împărăția lui Dumnezeu, care s-a apropiat. Isus era foarte explicit când le vorbea oamenilor să creadă că Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat și dacă vrei să intri în acea Împărăție, trebuie să te pocăiești. (Pocăința înseamnă să-ți părăsești căile tale și să te întorci la căile lui Dumnezeu). Isus se întoarce pentru a restabili Împărăția Lui pe pământ. Dar, înainte de a veni, aceeași Veste Bună trebuie propovăduită pentru toate națiunile.

             ,,Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Matei 24:14

              Isus și acum își trimite discipolii cu același mesaj: ,,Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: Împărăţia cerurilor este aproape!”

Matei 10:7

              Singura modalitate de a moșteni Împărăția este să crezi și să accepți Împărăția lui Dumnezeu ca un copil și să primești darul mântuirii pe care Isus îl oferă generos oricărui credincios. El trăiește păzind poruncile Lui, îl iubește pe Dumnezeu și pe aproapele său. Ușa spre Împărăția lui Dumnezeu este deschisă prin Isus. Împărăția lui Dumnezeu ar trebui să fie speranța noastră, visul nostru, pasiunea noastră și scopul nostru.Încercați să vă imaginați acest viitor:

            ,,Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.”

Isaia 11:9

             Vă puteți imagina lumea noastră fără invidie, fără mândrie, fără egoism, fără ipocrizie, fără rău, fără lăcomie, fără corupție? Acest lucru va fi posibil pentru că toți oamenii vor cunoaște într-adevăr pe Dumnezeu așa cum este El. Gândirea noastră cotidiană ar trebui să se bazeze pe speranța pe care o avem în Hristos. Toate acțiunile noastre ar trebui să se bazeze pe voia lui Dumnezeu pentru noi. Ar trebui să trăim pentru Împărăție, prin ea și să o așteptăm cu mare pasiune. Aștepți și tu ca Isus să se întoarcă să domnească?

             Împărăția Lui vine. Voia Lui se va face, aici, pe pământ, așa cum este în cer!

Comments (1)

  • DIma
    Mar 15, 2019

    Nice. Thx

    Reply

Leave a comment

Back To Top