Apr 19, 2019

Când se sărbătorește Paștele?

written by Vitalie Cucos

Cu siguranță ai observat că în fiecare an Paștele se sărbătorește pe date diferite. De obicei e una din duminicile din luna martie, aprilie sau mai. Și cel mai probabil că te-ai întrebat – DE CE SUNT DATE DIFERITE?

Pentru a putea da un răspuns, este important să ne uităm la originea sărbătorii!

PAȘTELE – PRIMA LUNĂ, ZIUA 14

Dumnezeu a poruncit sărbătorirea PAȘTELUI în PRIMA LUNĂ, în a 14-a ZI, SEARA, în PRIMUL AN, de la ieșirea poporului Israel din Egipt.

Exod 12:2. “Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului.

Adunarea lui Israel, aflându-se încă în Egipt, a primit ca poruncă să aleagă un miel în a 10-a zi și să-l taie seara în a 14-a zi, iar cu sângele său să ungă ușorii ușii și pragul de sus.

Exod 12:6. Să-l păstraţi până în ziua a paisprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l înjunghie seara. 7. Să ia din sângele lui şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde îl vor mânca.

Îngerul Domnului avea să treacă și să omoare pe orice întâi născut din oameni și din animale (Exod 12:29), dar casele care au fost însemnate cu sânge, au fost scutite de pericol. Paște, din traducere, înseamnă a trece pe lângă ceea ce simboliza trecere îngerului pe lângă aceste case.

Dumnezeu a poruncit ca această sărbătoare să fie celebrată în fiecare an ca amintire a faptului că El a scos pe poporul Său din Egipt în acea noapte.

Mai este menționat că această primă lună era luna spicelor, adică luna în care în acea regiune deja apăreau spicele de grâu.

Exod 23:15. Să ţii sărbătoarea Azimelor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azime, cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea.

După calendarul gregorian, această perioadă cade în lunile martie-aprilie.

DECI, CÂND TREBUIE SĂRBĂTORIT PAȘTELE?

În ziua a 14-a, seara primei luni după calendarul lunar.
Spre exemplu în anul 2019, luna nouă în această perioadă este pe data de 5 aprilie. Respectiv a 14-a zi după calendarul lunar este data de 19 aprilie.

DE CE ESTE SĂRBĂTORIT PE DATE DIFERITE, ÎN LOCURI DIFERITE, DE CULTURI DIFERITE?

În timpul istoriei bisericii au apărut diferite lucruri care au dus la devierea de la timpurile și practicile instaurate de Dumnezeu.

Influența păgânismului – Mai multe elemente introduse în celebrarea Paștelui, cum ar fi ouăle de Paște și iepurașii, vin din cultura păgână. Ele au fost introduse în cultura bisericii în perioada “creștinizării” imperiului Roman. În imperiul Roman mai era practicată închinarea la soare, și sărbători în cinstea soarelui. Cel mai probabil, sărbătorile păgâne au influențat și practicile de celebrare a Paștelui.

Implicarea bisericii în schimbarea datei celebrării Paștelui – Biserica primară din primul secol nu a celebrat Paștele duminica. Ea a continuat să celebreze Paștele în ziua instaurată de Dumnezeu, a 14 zi a primei luni după calendarul lunar. Nu este menționat în Noul Testament ca biserica să fi schimbat ziua celebrării Paștelui. Provocările au început când creștinismul a fost acceptat ca religie de stat și a început să fie răspândit în imperiul Roman. A avut loc amestecarea mai multor lucruri din cultura creștină cu cea din culturile păgâne. Din cauza mai multor influențe culturale și de păreri omenești, diferite părți ale impreriului Roman celebrau Paștele în date și zile diferite. La consiliul de la Nicea, anul 325 s-a luat următoarea decizie care suna în felul următor – “Sărbătoarea Învierii Domnului (popular Paște) va fi în prima zi de Duminică, după lună plină după echinocțiu de primăvară”. Această decizie a fost o deviere de la respectarea timpului instaurat de Dumnezeu.

Calendarele Iulian și Greogrian – biserica Ortodoxă din est se orientează mai mult după calendarul Iulian (introdus în ianuarie , anul 45 î.Hr) și biserica Catolică mai mult după cel Greogorian (introdus în octombrie 1852). Ele au o diferență de zile, și din acest motiv Paștele e celebrat pe diferite date în cele două părți ale lumii. Biserica protestantă celebrează la fel în aceleași date în dependență de locul geografic. Și calendarul Iulian și cel Gregorian sunt instaurate în imperiul Roman, și nu au de afacere cu calendarul instaurat de Dumnezeu la eliberarea poporului Său din robia Egipteană.

Conceptele greșite despre sărbătorile instaurate de Dumnezeu – în mai multe cercuri creștine se promovează faptul că ceea ce este scris în Vechiul Testament, legat de sărbători, nu mai este relevant pentru noi astăzi. Adevărul însă este că tot ce Dumnezeu a spus prin Moise și proroci are o importanță veșnică, respectiv sunt importante și pentru noi azi.

PROVOCAREA NOASTRĂ ASTĂZI

  • Să redescoperim Paștele cu toate elementele sale lăsate de Dumnezeu în Cuvântul Său. Exod 12, 13, Levitic 23, Deuteronom 16, Ioan 14-21, Matei 26-28, Marcu 14-16, Luca 23-24, 1 Corinteni 5:7-8.
  • Să ne întoarcem la timpurile și sărbătorile instaurate de Dumnezeu și să le sărbătorim așa cum Dumnezeu a poruncit.
  • Să nu ignorăm elementele lăsate de Dumnezeu, dar să le privim prin perspectiva spirituală, cu însemnătatea lor veșnică.

Comments (1)

  • http://canadianorderpharmacy.com/
    Jun 5, 2019

    Thanks very interesting blog!

    Reply

Leave a comment

Back To Top